การเลี้ยงผึ้ง

มะเขือเทศ Solerosso

ลักษณะและ agrotechnology ของมะเขือเทศ Solersoso f1 เกษตรกรที่มีประสบการณ์มั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ จำกัด ตัวเองให้มีการเพาะปลูกมะเขือเทศพันธุ์ต่าง ๆ ในสวน พวกเขาจะต้องช่วงเวลาที่แตกต่างกันของการทำให้สุก

อ่านเพิ่มเติม